Kontakt

Leder

Per Thelle Jacobsen

Liadammen 23, 1684 Vesterøy

epost     leder@hvalerbaatforening.no

Tlf  93080550

 

Havnesjef

Lars Røed

Femdal 13, 1676 Kråkerøy

epost     havnesjef@hvalerbaatforening.no

Tlf  90636448

Sekretær

Jan Erik Skaug

Høgåsveien 82F, 1259 oslo

epost    post@hvalerbaatforening.no

Tlf  92840902

 

Kasserer

Tor Eriksen

Åsstubben 7, 0381Oslo

epost    kasserer@hvalerbaatforening.no

Tlf    90130711

 

Assisterende havnesjef

Rune A. Johansen

Kråkerøyveien 164c, 1676 Kråkerøy

epost     assisterendehavn@hvalerbaatforening.no

Tlf  41260116

Dugnads-sjef 

Fredrick Ileby

Kjerreveien 14, 1676 Kråkerøy

epost    dugnadssjef@hvalerbaatforening.no

Tlf   97058127

Spørsmål angående båtplasser?  kontakt assisterende havnesjef.


De ulike oppgaver og ansvarsområder for styremedlemmene er beskrevet her.